مسوول پناهندګی انجمن افغانها پناهجویان را در یونان کمک میکند

آقای ‌ذکی خلیل مسوول امور پناهندګی انجمن افغانها به کشور یونان سفر کرده تا از وضعیت پناهجویان افغان آګاهی بیشتر بدست آورده و هم کمک سازمان پناهندګی (فار) FARR -Flyktinggruppernas riksrådرا به پناهجویان افغان برساند. اودر صفحه فیسبوک خود ګزارشهای مفصل از وضعیت پناهجویان افغان در یونان  ارایه نموده است.اطلاعات بیشتر در فیسبوک

 

 Lämna ett svar