یک راننده برای پیزاری استخدام میشود

یک رستورانت پیزاری به مدیریت جناب کرام الدین در قسمت مرکزی شهر استاکهولم به یک راننده که بتواند پیزه ها را به خانه مشتریان رستورانت برساند نیاز دارد . این راننده برعلاوه داشتن لیسنس سویدنی و اجازه کار بلکه به زبان سویدنی نیز بلدیت داشته باشد . با داشتن مشخصات بالا و نیاز به کار لطفا به شماره موبایل 0707263562 تماس بګیریدLämna ett svar