مصاحبه رومان حساس قهرمان تناسب اندام ورزشی سویدن با تلویزیون طلوع

یکی از درخشان ترین موفقیت افغانهای سویدن در سال ګذشته 2015 ترسایی موفقیتهای ورزشی است که نمونه درخشان آن قهرمانی رومان حساس در ورزش تناسب اندام ورزشی ویا (  Athletic Fitness) است که او در این ورزش قهرمان سویدن ګردید. مصاحبه رومان حساس با تلویزیون طلوع را مشاهده کنیدLämna ett svar