کنسرت به پیشواز سال نو 1395

 

به پیشواز حلول سال نو خورشیدی 1395 ، نوروز باستانی و فرارسیدن بهار قرار است کنسرت به اشتراک هنرمندان خوش صدای افغان ساکن سویدن هریک ضیا رهین ، حجت رحیمی و وحدت رحیمی به روز یکشنبه مورخ 20 مارچ 2016 در سالون بزرگ ( Aulan)جمنازیوم نکه( Nacka gymnasium)شهر استاكهولم  از ساعت 14.00 الی 20.00 برگزارگردد

برنامه توسط فرهنگی فرهیخته جناب عبداله شیوالی و دوشیزه مریم فاروق گردانندگی خواهد شد

Griftvägen 17 , 13140 Nacka

از استیشن سلوسن Slussen سرویس ( بس ) های شماره 443 ، 71 تا نکه فوروم Nacka Forumو یا اینکه تا Jarlaberg وبعدا پیاده تا نکه جمنازیوم 

تکت دخولی : مبلغ 100 کرون ، برای پناهجویان صغیر 50 کرون و اطفال زیر 12 رایگان میباشد

غذا و هفت میوه به قیمت مناسب سرویس خواهد شد 

برگزار کنندگان : انجمن افغانها در سویدن به همکاری کلوب قلم ، شورای فرهنگی  و نمایندگی شورای جهانی هزاره در سویدن

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=b9AQHywIAZQ

http://www.youtube.com/watch?v=QG_WBTFrNlg

http://www.youtube.com/watch?v=WQBO-TuqoBY

http://www.youtube.com/watch?v=cG13uHL-8C4Lämna ett svar