جزئیات قانون اجبار کمون‌ها برای پذیرش مهاجرین

قانون موظف شدن کمون‌ها برای پذیرش مهاجرین تازه‌وارد از امروز ( اول مارچ 2016 ) به مرحله اجرا گذاشته می‌شود

:هدف این قانون 

با موظف کردن کمون‌ها برای پذیرش مهاجرین تازه‌وارد دولت سویدن می‌خواهد شرایط زندگی اجتماعی و کاری مهاجرین هر چه سریع‌تر بهبود یابد. افزاد تازه‌واردی که اقامت دریافت کرده‌اند، هر چه سریع‌تر سقفی بالای سر داشته باشند و به زودترین فرصت وارد بازار کار شوند

:شیوه اجرای این قانون

 
تمام کمون‌ها مجبور هستند که بعد از دریافت دستورالعمل از سوی مقامات، تعداد تعیین‌شده مهاجرین تازه‌وارد را اسکان بدهند. در قدم اول این قانون در برگیرنده مهاجرین سهمیه‌ای و مهاجرینی می‌شود که در خانه‌های پناهجویی اداره مهاجرت به سر می‌برند

:در زمان تقسیم‌بندی مهاجرین تازه‌وارد به نکات ذیل توجه می‌شود 
_شرایط بازار کار در کمون،
_تعداد جمعیت کمون،
_تعداد مهاجرین تازه‌وارد، کودکان مهاجر تنهای زیر سن و پناهجویانی که از قبل در کمون به سر می‌برند.

:هیچ تحریمی وضع نمی‌شود
در صورتی که کمونی در اجرای دستورالعمل صادرشده موفق نمی‌شود، صدور دستورالعمل برای بار دوم در نظر نیست و تحریمی در برابر این کمون وضع نمی‌شود.
تمام شش حزب پارلمانی، به استثنای حزب دموکرات‌های سویدن، از این قانون حمایت می‌کنند.

نمونه‌ای از تعداد سهمیه کمون‌ها در سال ۲۰۱۶:
کمون تبی: ۲۷۳ نفر
کمون دندیرید: ۱۲۸ نفر
کمون استکهلم: ۲۸۱۰ نفر
کمون سودرتیلیا: صفر (۰)
کمون ویلینگی: ۱۵۹ نفر

چگونگی طی مراحل:
اداره مهاجرت باید اعلام کند که در یک سال چه تعداد از مهاجرین باید اسکان شوند.
اداره شهرداری‌ها و ولایات länsstyrelse تعداد ارائه شده توسط اداره مهاجرت را در کمون‌‌های مربوط تقسیم‌بندی می‌کند. این سهمیه‌بندی براساس تعداد جمعیت کمون‌ها صورت می‌گیرد.

:نوع مسکن
این قانون مشخص نمی‌کند که کمون‌ها چه نوع مسکن را برای مهاجرین تازه‌وارد ارائه می‌کنند. کمون‌‌ها براساس امکانات خود سقفی را بالای سر مهاجرین تازه‌وارد مهیا می‌کنند. اسکان در خانه‌های موقت نیز ممکن است.
کمون‌ها امکان آن را دارند که مهاجرین تازه‌وارد را در کمون خود اسکان بدهند و زمینه آموزش مهاجرین را در کمون دیگری میسر کنند. برعکس این موضوع ممکن نیست، کمون‌ها حق ندارند مسکن افراد را در کمون دیگری ترتیب بدهند و زمینه آموزش را در کمون خود فراهم کنند.

قانون موظف کردن کمون‌ها برای پذیرش مهاجرین تازه‌وارد برنامه جدید دولت سویدن است که می‌خواهد افراد تازه‌وارد هر چه سریع‌تر وارد جامعه شوند. جزئیات پیشنهادی این قانون در ماه سپتمبر ۲۰۱۵ به بررسی گذاشته شد. به تاریخ ۲۷ جنوری سال جاری پارلمان سویدن به این قانون رای مثبت داد. از امروز اول مارچ سال ۲۰۱۶ این قانون به مرحله اجرا درآمد

منبع : http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=6380364Lämna ett svar