کنسرت فردین فاخر در سوندسوال

بمناسبت عیدسعید فطر کنسرت هنرمند خوش صدا و مستعد فردین فاخر در شهر سوندسوال ( Sundsvall) برگزار میگردد

زمان : شنبه ۱۶ جولای ۲۰۱۶ ساعت ۱۸.۰۰  

قیمت تکت مبلغ ۲۰۰ کرون Lämna ett svar