مصاحبه جناب اجمل عمر با تلویزیون طلوع

مصاحبه جناب اجمل عمر معاون شعبه ورزشی انجمن و ترینر کلوب ورزشی بوکس با تلویزیون طلوع 

  ګفتنی است جناب اغبر رییس کمیته ملی المبیک افغانستان یک مدال افتخاری کمیته المپیک را به جناب اجمل عمر تفویض نموده است . همچنان آقای عمر به حیث مسوول بوکس در کشورهای سویدن وناروی تعیین ګردیده استLämna ett svar