رومان حساس برای بار دوم قهرمان سویدن شد

 

رومان حساس برای دومین بار در مسابقات زیبایی اندام ویا (  athletic fitness) که بتاریخ 17 سپتمبر 2016 برگزار گردید لقب قهرمانی خویش را حفظ نمود 

SM mästare athletic fitness 2016, andra året i rad

انجمن افغانها در سویدن این موفقیت را برای رومان حساس تبریک گفته موفقیت های مزید برایش آرزو مینماید

 Lämna ett svar