شب غزل و موسیقی اصیل افغانی

 

قرار است محترم استاد حسین بخش فرزند مرحوم استاد رحیم بخش با همراهان شان محترم حفیظ بخش منصور و محترم حمید جان منصور بتاریخ 15 اکتوبر 2016 در رستورانت افغانی واقع Lilljeholmen کنسرت اجرا نمایند.
بدین وسیله از افغانهای محترم در شهر استکهلم و خارج از شهر دعوت بعمل میآید تا با تشریف آوری شان محفل را رنگینتر بسازند.مسولین رستورانت غذای مورد علاقه تانرا تهیه دیده اند
تاریخ محفل15 اکتوبر 2016
شروع محفل ساعت 6 شام
آدرس محفل Förmansvägen 11 Årstadal
Lilljeholmen
قیمت تکت دخول 150 کرون
جهت مزید معلومات به تیلفون های شماره 0723117871 و 0736977273 تماس حاصل فرمایید.مسوول برنامه محترم بشیر ابراهیم خیل Lämna ett svar