شب رقص با دی جی برای خانمها ودختران

قرار است شنبه مورخ 20 می شب رقص با ( DJ) برای خانمها ودختران در ( Nya Rågsveds folket hus) روگسوید برگزار گردد. تکت دخولی با غذا مبلغ 170 کرون

مسوول برنامه آیبیک جوزجانیLämna ett svar