شعر و دکلمه زیبا از خانم شفیقه یارقین دیباج

(شعر و دکلمه زیبا از خانم شفیقه یارقین دیباج ( سویدنLämna ett svar