کنسرت صدرالدین آوازخوان مشهور تاجیکستان در شهر استاکهولم

.قرار است کنسرت صدرالدین آواز خوان شهیر وپرآوازه کشور تاجیکستان  بتاریخ 25 اگست 2017 در شهر استاکهولم برگزار گردد

قیمت تکت های دخولی : سفارش قبلی مبلغ 300 کرون و در روز کنسرت پیش دروازه سالون مبلغ 350 کرون؛ قیمت ( VIP) مبلغ 450 کرون  ؛ برای پناهویان و جوانان زیر سن مبلغ 250 کرون . همچنان برای اعضای انجمن افغانها در سویدن تخفیف کلان در نظر گرفته است ( اعضای انجمن غرض سفارش تکت با هیئت رهبری انجمن در تماس شوند) ،اطفال زیر هفت سال رایگان میباشد.

زمان :جمعه مورخ 25 اگست 2017 ، آغاز کنسرت ساعت 19.00  ، دخول ساعت 18.00

محل : سالون جمنازیوم اوسا( Åsa Gymnasium) در کنار متروی اسکانستول سودرمالم Skanstull Södermalm شهر استاکهولم

Åsa gymnasium , Blekingegatan 55, 11894 Stockholm

برگزار کنندگان :

Raminmansour & STHM ENTERTAINMENT

و همکار ی انجمن افغانها در سویدن

شماره های تماس  : امیر امین   0737729311 , حسیب نثار 0721674345Lämna ett svar