!روز پدر گرامی باد

روز پدر در کشور های متخلف به روز های متفاوت تجلیل میگردد. در کشور های سویدن ، ناروی ،  فنلند، استونیا و ایستلند دومین یکشنبه ماه نومبر هر سال روز پدر تجلیل میشود . امسال  در سویدن ”روز پدر” مصادف شده با یکشنبه مورخ 12 نومبر و در این روز خجسته از مقام پدر تجلیل بعمل می اید .

انجمن افغانها در سویدن این روز خجسته را به تمام پدران تبریک و تهنیت میگوید Lämna ett svar