مُدل های مهاجر

گزارش تلویزیون طلوع از برنامه ” شب برهنگی افغانستان ” در شهر استاکهولم

فرسنگ ها دورترازکشورشان اینجا درسویدن، مُدل های فرهنگی، استند…
مُدل هایی ازهربخش افغانستان…
گزارش تازه من درباره مُدل های افغان، دختران وپسران…
Immigrant Models…!
Far away from their country, they are ethnic models in Sweden…
Models from different parts of Afghanistan…
My new report

غرض معلومات بیشتر به شماره 0737688816 با جناب احسان لیون خراسانی تماس بگیریدLämna ett svar