افتتاح رستورانت افغانی در داخل شهر استاکهولم

سلطانی کترنگ و ایوینتس ( Sultani Catering & events) رستورنت جدید  افغانی را درداخل شهر استاکهولم منطقه هورنستول ( Hornstull ) جدیدا افتتاح نموده وبرای سه روز از تاریخ 9 الی 11 فبروری تخفیفی را در غذای چاشت  و شب بشکل بوفه  ( buffe) مبلغ 59 کرون اعلان نموده است.

آدرس :Verkstasgatan 3, 11736 Hornstull ، اوقات کار از ساعت 12.00 الی 22.00

تخفیف صرف برای تاریخ های 9 ، 10 و 11 فبروری 2018 اعتبار دارد. 

غرض اطلاعات بیشتر به شماره تیلفون 0760522299 تماس بگیرید.Lämna ett svar