آگهی فوتی

با تاسف و درد فراوان اطلاع بدست آوردیم که مرحومه مریم دهاتی مادر بصیر احمد ، یاسین و نسیم و خانم کاکای شیرشاه غوثی کارمند سفارت افغانستان در سویدن به اثر مریضی ایکه عاید حالش گردیده بود  روز شنبه مورخ 24 مارچ 2018 در یکی از شفاخانه های شهر استاکهولم داعی اجل را لبیک گفت.

 إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

انجمن افغانها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا نسبت وفات مرحومه مریم دهاتی به آقایون بصیر احمد ، یاسین ، نسیم و شیرشاه غوثی ، بازماندگان ، سایر اعضای خانواده و اقارب شان تقدیم داشته برایشان صبر جمیل خواسته و برای مرحومه مغفوره از بارگاه خداوند متعال فردوس برین استدعا مینماید. 

مراسم تشییع جنازه و فاتحه بعدا اعلان میگردد.

غرض معلومات بیشتر به شماره تیلفون 0736894161 تماس بگیرید.

 Lämna ett svar