وکالت پناهجویان باوجود عضویت در یک حزب بیگانه‌ستیز

سکرتر حزب بیگانه ستیز(AFS) بحیث وکیل پناهجویان ایفای وظیفه مینماید

احزاب سیاسی در شهر نی‌شوپینگ ( Nyköping)خواستار جلوگیری از ادامه‌ی کار یِسیکا اولسوُن   (Jessica Ohlson) به عنوان وکیل(حقوقی )  پناهجویان در این شهر شده‌اند.

او سکرتر ( منشی سیاسی )  یک حزب بیگانه‌ستیز به نام ‌الترناتیف برای سویدن( AFS) Alternativ för Sverige است که ازجمله می‌خواهد تمام اجازه‌ اقامت‌هایی که پس از سال ۲۰۰۰ صادر شده، مورد بازبینی قرارگیرد. این حزب هم‌چنین خواستار ایجاد اداره‌ی جدیدی ( عودت کنندگان ) برای سرعت بخشیدن به بازگرداندن پناهجویان است.

اما یسیکا اولسون (Jessica Ohlson) می‌گوید عضویتش در این حزب هیچ تاثیری بر کار وکالتش نگذاشته است. او می‌گوید به عنوان حقوقدان، قوانین موجود را رعایت می‌کند و به عنوان سیاستمدار می‌خواهد قوانین جدیدی وضع کند و مشکلی در جداسازی این دو ندارد.

او اما در آخرین پنجشنبه‌ی پیش از انتخابات در گردهمایی حزب خود در نی‌شوپینگ( Nyköping)، تاکید کرد کسانی که نمی‌خواهند و نمی‌توانند با جامعه‌ی سویدن هم‌پیوسته شوند، جایی در این کشور ندارند ( که موجب اعتراضات شدید شد).

به گزارش اداره‌ی کل امور مهاجرت، یسیکا اولسون  وکیل ۲۷ پناهجوی نوجوان تنها بوده که از این تعداد ۱۳ نفر پاسخ منفی دریافت کرده‌اند.

به گفته‌ی نماینده‌ی حزب مرکز در یون‌شوپینگ، مارتینا هِلستروُم، چنین وضعیتی وحشتناک است. او ضمن تاکید بر آزادی افراد برای فعالیت‌های خود، این پرسش را مطرح می‌کند که شخصی با چنین سمتی در یک حزب بیگانه‌ستیز چگونه می‌تواند به شکلی درست و مطمئن، وکیل پناهجویان باشد.

تمام احزاب در نیشوپینگ خواستار کنار گذاشته شدن او ازنمایندگی ( وکالت )  پناهجویان تنها توسط اداره مهاجرت و بازبینی پرونده‌های( دوسیه های )  ۱۳ پناهجویی شده‌اند که پاسخ منفی دریافت کرده‌اند( متن فارسی : از سایت رادیوی سویدن به زبان فارسی دری)

گفتنی است که یسیکا اولسون  دو سال پیش(افتون بلادت مورخ 18 سپتمبر 2015 )  از عضویت سازمان جوانان بیگانه ستیز وابسته به دموکراتهای سویدن (SDU) اخراج شد و سپس او در تشکیل یک حزب بیگانه ستیز افراطی دیگر بنام الترناتیف برای سویدن (AFS) سهم گرفت که اکنون سمت سکرتر (منشی ) این حزب بیگانه ستیز (AFS)را بعهده دارد.

 

https://www.svd.se/afs-partisekreterare-jobbar-som-flyktingombudLämna ett svar