اعلان فوتی و فاتحه

انالله و انا اليه راجعون

ولی اوریا ـ  شوهر؛ ولید اوریا، نوید اوریا، مرید اوریا و حمید اوریاـ پسران ؛ خالق رحیمی و وحید رحیمی ـ برادران ؛ پریوش نور، دانش اوریا، فرشته رحیمی و نیلوفر پرمول ـ خواهران ؛ نبی سایق سابق دیپلمات ماما؛ آمنه سلطانی خاله و فضل سلطانی ـ پسر خاله؛  نور آشنا، کریم اوریا، میرویس پرمول و عبدالعظیم  رحیمی ـ شوهران همشیره ها؛  کبیر اوریا، شبیر اوریا، شکور اوریا، عمر واعظی و فاطمه واعظی ـ همشیره زاده ها؛ مریم اعظمی دختر ماما؛ پروین آریا، شفیقه سید و کامله ویسا ـ خواهران شوهر؛ نعیم سایق، رحیم اوریا، روف اوریا و حکیم اوریا ـ برادران شوهر؛ مریم صافی ـ همشیره زاده شوهر؛ حوریه رحیمی ـ خانم برادر و نسیمه سایق ـ خانم ماما؛

نسبت وفات پلوشه اوریا به اطلاع دوستان میرسانند که جنازه مرحومه ساعت 11  قبل از ظهر روز ‍پنجشنبه مورخ 23 ماه می 2019 ازشفاخانه هودنګه ” Huddinge

برداشته شده وحوالی ساعت11.45 در هدیره مسلمانان واقع استرندشیرکوګوردین ( Strandkyrkogården) به خاک سپرده میشود. فاتحه بعد از مراسم خاکسپاری از ساعت ( 13:30 تا 15:00A ) در مسجد آفغانها واقع ” Rågsved ” گرفته میشود.

فامیل های مرحومه از اشتراک دوستان قبلا اظهار  سپاس و امتنان  مینمایند.

نوت: افطاریه در مسجد آفغانها واقع ” Rågsved ” در نظر گرفته شده است.

غرض اطلاعات بیشتر به شماره تیلفون 0762610072  تماس بگیرید.

Strandkyrkogården
Skrubba Allé 1, 13559 Tyresö
Buss 807 från Gullmarsplan stannar framför kyrkogården

ابراز تسلیت:

انجمن افغانها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات مرحومه پلوشه اوریا به آقایون  ولی اوریا ، ولید اوریا،

نوید اوریا، مرید اوریا و حمید اوریا ، خالق رحیمی و وحید رحیمی ؛ خواهران مرحومه هریک  پریوش نور، دانش اوریا،

فرشته رحیمی و نیلوفر پرمول ، سایر اعضای فامیل ، اقارب و دوستان مرحومه تقدیم داشته برای شان صبر جمیل خواسته و برای مرحومه مغفوره از بارگاه خداوند متعال بهشت برین استدعا نموده و روح شان را شاد میخواهد.Lämna ett svar