قدردانی ازفعالیتهای اندرش سوندکویست حقوقدان برجسته در امور حقوق مهاجرتی

اندرش سوندکویست (Anders Sundquist) رئیس حقوقدانان دفتر مشورتی برای پناهجویان وپناهندگان بعد از خدمت سی ساله تقاعد نمود . این دفتر دیروزچهار شنبه مورخ 23 جنوری 2019 محفلی را برگزار نموده ودر ان نمایندگان نهاد های غیردولتی ( صلیب سرخ ، امنیستی ، نجات اطفال ، کمیشنری عالی ملل متحد درامور مهاجرین ، کاریتس ، فار وغیره ) که برخی از آنها اعضای تشکیل دهنده این دفتر نیز میباشند اشتراک نموده بودند. در ابتدا رئیس دفتر مشورتی خانم انا لوندبلاد ( Anna Lundblad) به حاضرین خوش آمدید گفته و یاد آورد شد که اندرش سوندکویست حدود سی سال قبل در تشکیل این نهاد نقش  داشته وهمچنان درجاگزینی محکمه های مهاجرتی بعوض کمیته اتباع خارجی و تدوین قانون موقت 2016 سهم گرفته است. او در تکامل حقوق پناهندگی سهم فعالی داشته است . اندرش در تمام مدت سی سال از حقوق پناهندگان حمایت کرده است. خانم انا علاوه نمود که اندرش اکنون تقاعد نموده است ولی بعنوان همکار و پژوهشگر در دفتر مشورتی باقی میماند و موفقیت برایش آرزو نمود.

سپس نمایندگان تمام نهاد ها در رابطه به شخصیت و فعالیت و خاطراتی از اندرش سخن گفته و از او تشکری نموده و موفقیت و صحتمندی برایش آرزو نمودند.

در یک کتاب که بخاطر تقدیر از فعالیت های اندرش نشر شده ودر محفل توزیع گردید نقل قول از اندرش شده است : ” مشوره ما اینست که عاجل یک گروپ تحقیقاتی پارلمانی بمنظور بازبینی در قانون اتباع خارجی توظیف گردد”.

در این محفل از جمله نهاد های خارجی تبار تنها از نسیم سحربعنوان رئیس انجمن افغانها در سویدن دعوت شده بود .

رئیس انجمن افغانها به نمایندگی از انجمن افغانها از مشوره های حقوقی اندرش تشکری نمود ویک قالینچه کوچک ساخت وطن و یک سنگ ظریف لاجوردی وطنی برایش تحفه داد. رئیس انجمن افغانها  گفت که ” من شخصا حدود بیست سال است که با اندرش  آشنایی دارم . در طی بیست سال در آغاز با ترجمان سپس بدون ترجمان از او مشوره های حقوقی میخواستم . او در حالات مختلف از حقوق افغانها دفاع کرده ، حتی در یک لوکال گراچ مانند که محل بسته بندی رکلام بود برای افغانها قانون و مقررات را تشریح مینمود . او انجمن افغانها را در ملاقات ها با اعضای پارلمان ، رئیس عمومی اداره مهاجرت ، وزارت عدلیه  همرایی کرده در سیمینار ها و در جلسات توضیح قوانین که از طریق فیسبوک افغانها بطور زنده نشر می شد بعنوان حقوقدان سخنرانی کرده و به سوالات افغانها پاسخ داده است .  برعلاوه از صدها کیس پناهجویان افغان بطور انفرادی دفاع کرده است .  بازهم از اندرش جهانی سپاس  وبگذار این قالینچه بافت دستی سپاسگذاری صدها پناهجو را که آز آنها دفاع کرده اید در ذهن تان تداعی نماید .”

اندرش سوندکویست از وضعیت دشوار پناهجویان افغان سخن گفت و از تلاشهای انجمن افغانها یاد نمود و بخصوص خاطره رانندگی با سرعت بلند با افغانها به مقر اداره مهاجرت به شهر نورشوپنگ یاد نمود.

محفل که به ساعت 4 عصر شروع شده بود به ساعت هفت شام پایان یافت .Lämna ett svar