تفویض مدال ورزشی به اجمل عمر

اجمل عمر ترینر ورزیده بوکس در سویدن بتاریخ 12 اپریل 2019 ازطرف اداره ورزشی شهراستاکهولم( Idrottsförvaltningen) در شهرداری استاکهولم مفنخر به دریافت مدال گردید.او در زمان سمت ترینری بوکس خدمات زیاد انجام داده و تعدادی از شاگردانش در مسابقات قهرمانی سویدن درخشیدند . انجمن افغانها این موفقیت و دریافت مدال را برای ورزشکار و یکی از مسوولین ورزشی انجمن جناب اجمل عمر تبریک و تهنیت گفته موفقیتهای مزید برایش آرزو مینماید. Lämna ett svar