اعلان فاتحه والده یما صدیقی

انالله و انا اليه راجعون

نسبت وفات والده آقایون یما صدیقی و مسعود صدیقی که جنازه درامریکا بخاک سپرده شده به اطلاع دوستان و هموطنان رسانیده میشود که فاتحه مردانه و زنان مرحومه به روز شنبه مورخ 26 اکتوبر 2019 از ساعت 13.00 الی 14.30 در مسجد افغانها واقع روگسوید گرفته میشود.

ابراز تسلیت:

انجمن افغانها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات والده  جناب یما صدیقی  به جناب یما صدیقی معاون شعبه جوانان انجمن و مسعود صدیقی تقدیم داشته برایشان صبر جمیل خواسته و برای  مرحومه مغفوره بهشت برین از بارگاه خداوند متعال استدعا نموده وروح شانرا شاد میخواهدLämna ett svar