قوانینی که از اول جولای 2019 به اجرا گذاشته میشود

از اول جولای 2019 یک سلسله قوانین و مقررات جدید در سویدن نافذ میگردد که عمده ترین آنها : 
افزایش ممنوعیت استفاده از دخانیات (کشیدن سگرت و چلم)
استفاده از دخانیات یا دود کردن سگرت و چلم در فضای آزاد از جمله در رستورانت ها و کفتریا ها در فضای باز، پلاتفورم یا ایستگاه های راۀ آهن و استدیوم های ورزشی ممنوع میگردد. این ممنوعیت شامل سگرت های الکترونیک یا E-cigaretter نیز میشود. تغییر در قانون همچنان در برگیرندۀ این نکته نیز است که فروشنده های تنباکو مکلف میباشند برای فروش تنباکو نزد شاروالی یا کمون تقاضا نمایند.
دولت آرزو دارد با این تغییر در قانون استفاده از تنباکو توسط سویدنی ها کاهش یافته و در عین زمان محلات همگانی برای کودکان و افرادی مبتلا به حساسیت هر چه بیشتر قابل استفاده شود.
 
ضمانت در مکتب
آنچه که به اصطلاح ”ضمانت برای خواندن، نوشتن، حساب کردن” خوانده میشود در واقع تقویت قانون آموزش میباشد تا ضمانت نماید که آن عده از شاگردانی که در کودکستان ها و مکاتب ابتداییه نیاز به کمک و حمایت بیشتر دارند، بتوانند این حمایت و کمک مورد نیاز شان را به زودی ممکن بدست بیآورند. هرگاه چنین به نظر برسد که شاگرد نخواهد توانست به هدف تعیین شده برای آموزش برسد در آن صورت باید در مشورت با معلمان ویژه در مورد رشد و نیاز شاگرد به کمک، یک ارزیابی ویژه صورت بگیرد.
هدف اینست که همه شاگردانی که از دورۀ ابتداییه فارغ میشوند باید از توانایی خواندن، نوشتن و حساب نمودن برخودرار باشند.
 
(معاش والدین برای افراد بیشتر در خانواده) Föräldrapenning för fler familjekonstellationer
بعد از این Sambo یا ”همزیست” یکی از والدین میتواند مستحق مرخصی والدین شود و معاش والدین را دریافت کند بدون آنکه با پدر یا مادر کودک ازدواج نموده باشد و یا هم با والدین کودک دارای فرزند مشترک باشد.
(آزمایش دهانۀ رحم) Cellprovtagning
همه زنان این امکان را بدست خواهند آورد تا معاینات Screening برای کشف سرطان دهانه رحم را به شکل رایگان و بدون آنکه نیاز داشته باشند به Landstinget یا (شورای ولایتی) پول بپرداند، اجرا نمایند.
 
تمدید اجازۀ اقامت موقت
در هنگام بحران مهاجرتی در سال 2015 یک قانون موقت به اجرا گذاشته شد که بر مبنای آن دادن اجازۀ اقامت موقت به اجرا در آمد. اکنون این قانون الی جولای 2021 تمدید گردیده است.
این قانون همچنان باعث آن شده تا کمتر افراد اجازه داشته باشند با اعضای خانواده های شان در سویدن یکجا شوند. اکنون این محدودیت در نتیجۀ ”توافقنامۀ جنوری” تغییر میکند. طوری که آن عده از پناهجویانی که به عنوان Alternativt skyddsbehövande یا ” افراد نیازمند حمایت بدیل” شناخته میشوند و چنین پنداشته میشود که در کشور شان در معرض خطر زیاد قرار دارند، نیز میتوانند با خانواده های شان در سویدن دوباره یکجا شوند.
از این ببعد این امکان نیز وجود دارد که در برخی موارد برای کسانی که در سویدن تولد میشوند و رسماَ Statslös یا ”بی وطن” میباشند، اجازۀ اقامت دایمی داده شود. (بی وطن یا بدون تابعیت به شخصی گفته میشود که دارای هیچ رابطۀ رسمی با هیچ دولتی نباشد.مترجم).
 
(آیسکریم دارای الکول) Alkoglass
از این ببعد آیسکریم های دارای الکول یا Alkoglass صرفاَ میتواند درSystembolaget (شرکت انحصاری دولتی برای فروش مشروبات الکولی) به فروش برسد. این آیسکریم ها از نگاۀ قانون به مثابۀ ”نوشابه های الکولی” پنداشته شده و به همین دلیل در ردیف نوشابه های الکولی قرار میگیرند.
 
بس های طویل
بس ها در ترافیک همگانی اجازه دارند درازتر باشند. در حال حاضر بس ها میتوانند تا 18.75 متر طول داشته باشند ولی از این ببعد طول بس ها میتواند تا 24 متر باشد. این بس های دراز که دارای دو بخش میباشند در فصل بهار در شهر های یوتیبوری ( گوتنبرگ ) و مالمو به طوری آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته اند.
 
پولیس میتواند از FRA کمک بدست بیآورد
اطلاعاتی که توسط Försvarets radioanstalt (FRA) یا (ادارۀ رادیو/مخابرۀ دفاع ملی) در هنگام رد یابی زینگنال های مخابره بدست آمده است را نمی توان در تحقیقات مقدماتی به کار برد. این موضوع در قانون جدید وضاحت یافته است. در مقابل (FRA) یا (ادارۀ رادیو/مخابرۀ دفاع ملی) میتواند به هدف اطلاع دهی به دادن گزارش به پولیس و Säpo یا پولیس امنیتی ادامه بدهد. حتی بعد از آنکه تحقیقات ابتدایی نیز آغاز شده باشد. تا اکنون تعامل این بوده است که بعد از آعاز بررسی جرم، جریان گزارشدهی توسط FRA قطع میگردید.
 
رفع محدودیت برای ساختن صُفه( Altan ) یا ایوان
برای ساختن صُفه یا ایوان نیاز به اجازه یا هم پیروی از ”طرح دقیق” نمی باشد. به شرط اینکه صُفه بیشتر از 3.6 متر از خانه فاصله نداشته باشد. همچنان ارتفاع آن نیز نباید بیشتر از 1.8 متر بوده و یک حاشیۀ 4.5 متری را تا حیاط نگهدارد.
(برعلاوه چند قانون دیگر و از جمله :
ارتقای دوره تحصیل در فاکولته طب

دوره تحصیل در فاکولته طب به شش سال ارتقاع می  یابد . از اول جولای 2019 مدت تحصیل در فاکولته طب از پنج و نیم سال به شش سال ارتقاء می یابد.

افزایش ( دوبرابر شدن )  سقف کسر مالیات بخاطر خدمات خانگی( Rut-avdrag)

برای افرادیکه به سن 65 سالگی نرسیده اند ودر اظهارات مالیاتی میتوانند بخاطر خدمات خانگی کسر مالیاتی ( Rut-avdrag)  مبلغ 50000 کرون را فی نفر دریافت نمایند . قبلا این کسر مالیاتی مبلغ 25000 کرون بود. این کسر مالیاتی برای تمام سال 2019 درنظر گرفته شده است.

تشدید اقدامات امنیتی بیشتر در محاکمه ها  و منع فلمبرداری و… در جریان محکمه ها.  منبع روز نامه اکسپریسن)

ترجمه از احمد ضیاء دانش
منبع خبر https://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-lagarna-som-trader-i-kraft-1-juli
https://www.regeringen.se/49ecd2/contentassets/0fc7401cd1e54275983b331a89f2384c/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2019.pdf


Lämna ett svar