پردیس امیر فارغ التحصیل فاکولته طب در کشور رومانیا

به سلسله معرفی فارغ التحصیلان موسسات عالی تحصیلی اینک به معرفی پردیس امیر می پردازیم: 

پردیس جان امیر از جمله افغان‌های است که دوره ابتدایی ولیسه رادرشهر استاکهولم کشور سویدن بپایان رسانیده و بعدا نظر به شوق وعلاقه ایکه داشت رهسپار کشور رومانیا شد و شامل فاکولته طب پوهنتون University of Medicine and Pharmacy Grigore T.Popa Iaşi گردید. او بعد از مدت شش سال تحصیل خویشرا در رشته طب موفقانه بپایان رسانیده و دیپلوم خویش رااز فاکولته طب به سویه داکتربدست آورد.  گفتنی است که توزیع دیپلوم ایشان بتاریخ ۲۶ جون ۲۰۱۹  صورت گرفته است. پردیس جان قبلا نظربه قرارداد کاری  که با شفاخانه هندین (Handen sjukhus)  در شهر استاکهولم امضا  نموده بود بکار اغازمینماید.

انجمن افغانها در سویدن این موفقیت را برای پردیس جان ، خانواده و تمام دوستانش تبریک و تهنیت گفته ، موفقیت های مزید برایش ارزو می نمایدLämna ett svar