ابراز تقدیر و سپاسگذاری از الن ارسون در دفاع از یک پناهنده افغان در حال برگشت اجباری

ابراز تقدیر و سپاسگزاری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از یک فعال حقوق بشر سویدن در دفاع از یک پناهنده افغان در حال برگشت اجباری توسط مقامات سویدنی.

هيات رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، بدينوسيله مراتب تقدیر و حرمت خود را بخاطر از اقدام بشجاعانه، بشردوستانه و با انگيزه عالى انسانى ، یک دوشیزه جوان سويدنى بنام  الين ارسون  (Elin Ersson ) مدافع حقوق بشردوستانه كه دريك اقدام جسورانه در جولاى ( ٢٠١٨ م ) باعث توقف پرواز طياره و در نتيجه ،  مانع اخراج ( ديپورت ) اجباری يك پناهنده افغان از كشور سويدن گرديد ، ابراز مینماید و براى اين جوان با احساس، فرهيخته مدافع حق و حقوق انسان مستمند ، موفقيت هاى مزيد و صحت و سعادت آرزو مينماید .
اخیرن محكمه شهر گوتنبرگ سويدن سرانجام با قيد اين حقيقت كه هيچگونه قصد جرمى در اقدام موصوفه وجود نداشته است ، اين مدافع افغان مظلوم را تنها به پرداخت جريمه نقدی محكوم نمود.
هيات رهبرى انجمن با مراجعه به تمام نهاد هاى اجتماعى ، فرهنگى و مدافعان حقوق پناهنده گان ، صميمانه ميخواهد كه با نشر پیام های شان در تقدير و دفاع ازين انسان گرانمايه ، سهیم گردند .
هيات رهبرى انجمن همچنان از اتحاديه مهاجران افغان مقيم سويدن ميخواهد كه در تماس با محكمه مربوط در پرداخت جريمه از طرف افغانان پيشگام گرديده و انجمن ما را نيز سهيم سازند .

باحرمت
هيات رهبرى انجمن
مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

***

به تاسی از اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، رئیس انجمن افغانها در سویدن با دفتروکیل (Fridh Advokatbyrå) ـ وکیل دوشیزه الن ارسون (Elin Ersson) تماس گرفته و این دفتر تذکر داد که از تصمیم محکمه گوتنبورگ ( یوتیبوری ) به مقام بالاتر محکمه استیناف شکایت شده است .

***

اطلاعات بیشتر در مورد حکم محکمه گوتنبورک  را در لینک زیر رادیوی آلمان بخوانید:

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/a-47568634Lämna ett svar