مراسم ادای احترام به تیتسو ناکامورا خدمتگدار و قهرمان واقعی افغانستان

مراسم ادای احترام به ناکامورا (Tetsu Nakamura ):یکشنبه مورخ 8 دسمبر از ساعت 15.00 الی 16.00 در پیشروی سفارت جاپان در شهر استاکهولم 

ناکامورا ( Nakamura)به جرم بشر دوستی و خدمتگذاری به مردم فقیر افغانستان توسط تروریستان به قتل رسید.

 داکتر ناکامورای فقید بیشتر از یک و نیم دهه را در افغانستان و برای خدمت به مردم ما سپری نمود. یکی از شهکار های او رسانیدن آب به بیابان های خشک و بایر در ولایت ننگرهار بود.

داکتر ناکامورا با ساختن بند ها ونهر ها هزاران هکتار زمین را حاصلخیزنمود و از فعالیتهای ثمر بخش او بیشتر از 600 صد هزار نفر مستفید شدند . او برای سرسبزی و آبادی افغانستان  پروژه های 10، 20 و 30 ساله داشت ولی  با هزاران افسوس که این  آروزهای  او خاک شده و او با رویا هایش رفت و نتوانست پروژه های خود را عملی سازد. داکتر ناکامورا هدف تیر دشمنان سوگند خوردۀ کشور ما قرار گرفت. 

ما افغانها مقیم سویدن  خشونت علیه غیرنظامیان در افغانستان و به ویژه علیه امدادگران را محکوم میکنیم.

این یکشنبه مورخ 8 دسمبر 2019، ما افغانها  برای احترام درشهر استاکهولم مقابل سفارت جاپان  جمع می شویم ، ابراز غم و اندوه و همدردی خود را به داکتر تتسو ناکامورا ابراز می کنیم و از کار بزرگ بشردوستانه و توسعه ای که وی برای مردم افغانستان انجام داد تشکری می کنیم. ما این کار را با گذاشتن دسته گل وروشن نمودن  شمع  درپیشروی  سفارت جاپان  درشهر  استاکهولم انجام می دهیم.

مردم افغانستان خدمتگذاری داکترناکامورا را هر گز فراموش نخواهد نمود.  

داکتر ناکامورا یک قهرمان واقعی در افغانستان بود . قهرمانان هرگز نمی میرند.

”مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نامجوست

نام چو جاوید شد،  مردنش  آسان کجاست؟”

روح داکتر ناکامورا ـ این بزرگمرد ، انساندوست و خدمتگذار مردم فقیر شاد و یادش همیشه گرامی باد!

تاریخ و زمان: 8 دسمبر 2019از ساعت  15.00: 00-16

مکان: Gärdesgatan 10، 115 27 Stockholm

.

Vi afghaner vill hedra, visa vår sorg och tacksamhet för det Dr Nakamura gjorde i Afghanistan genom att lämna några blommor och tända ljus utanför japanska ambassaden i Stockholm. Det här är en symbolisk handling. Vi samlas kl 15:00-16:00 på söndag utanför japanska ambassaden.

Dr Nakamura var en riktigt  hjälte i Afghanistan!

We must condemn violence against civilians in Afghanistan and especially against the aid workers.

This sunday, we from the Afghan diaspora in Sweden will gather in Stockholm in front of embassy of Japan to honor, express our grief and sympathy to Dr Tetsu Nakamura and gratitude the great humanitarian and development work he did for the afghan people. We do this by leaving some flowers and lighting candles outside the Japanese embassy in Stockholm.

Dr. Tetsu Nakamura, a Japanese doctor headed the NGO Peace Medical Service in eastern Afghanistan, was killed together with 5 afghans by unknown gunmen.

You are welcome to join us!

Date and time: December 8 2019 15:00-16:00

Place: Gärdesgatan 10, 115 27 Stockholm

スローガン:

 

「人類に国境はありません」

 

「アフガニスタン人は決して中村先生のことを忘れません」

 

「中村先生は愛と人類の真の実例です」

 

「中村先生はアフガニスタンの真のヒーローです」

 

あなたの謙虚さと寛大さに敬意を表して

 

アフガニスタンの民間人、特に援助労働者に対する暴力を非難しなければなりません。

今週の日曜日、スウェーデンのアフガニスタン・ディアスポラ(民族離散)より在スウェーデン日本大使館前に集まり、中村哲先生への悲しみと同情を表明し、彼がアフガニスタンの人々のために行った偉大な人道主義と開発事業に感謝いたします。

在スウェーデン日本大使館の周りに花と照明キャンドルを灯します。

アフガニスタン東部のNGO平和医療サービスを率いる日本人医師である中村哲博士は、5人のアフガニスタン人とともに未知の武装集団によって殺されました。

 

ぜひご参加ください。

 

日時:2019年12月8日15:00-16:00

場所:Gärdesgatan 10, 115 27 StockholmLämna ett svar