گزارش از مراسم یادبود فقید داکترناکامورا در شهر استاکهولم

روز یکشنبه مورخ 8 دسمبر مراسم یادبود و گل گزاری برای ارج نهادن از خدمات فقید  داکتر ناکامورا( Dr Nakamura) و تقبیح ترور آن انسان فرزانه، به اشتراک انجمن افغانها در سویدن ، مسجد افغانها، انجمن کلتوری اوربرو، انجمن افغانهای کارلستاد، نماینده ، نماینده کمیته سویدن برای افغانستان و جمعی از افغانهای مقیم استکهلم در مقابل  سفارت جاپان برگزار شد. اشتراک کنندگان یادبود به احترام داکتر ناکامورا این  بشر دوست و خدمتگذار مردم افغانستان یک دقیقه سکوت  نمودند.  در پایان یکی از کارمندان سفارت جاپان نیز سخنرانی کرد و از اشتراک حاضرین در این مراسم تشکری نمود .Lämna ett svar