سارنوال کل از اداره مهاجرت انتقاد مینماید که در نتیجه تصمیم اخراجی اشتباه آمیزش یک پناهجوی افغان ۱۸ ساله خود کشی نمود

برادر عصمت [مرحوم اسد ] بعد از دریافت فیصله اخراجی اشتباه آمیز ازجانب اداره مهاجرت دست به خودکشی زد.

سارنوال کل (JK) از تصمیم اشتباه آمیز اداره مهاجرت انتقاد میکند ولی آن اداره را به پرداخت غرامت بخاطر تصمیم اشتباه آمیز مکلف نمی سازد[سارنوال کل ویاJustitiekanslern ویا مختصر ( JK) مرجعی است که هدفش  اینست که کنترول نماید که سایر مقامات از قوانین سویدن پیروی کنند].

انا  روگالسکا هدلوند(Anna Rogalska Hedlund ) وکیل  عصمت میگوید که این خیلی معضله ساز است وقتی دولت اشتباه کند ولی از پیامد آن پاسخگو نباشد.

برادران هریک اسد و عصمت که در آنوقت 16و 14ساله بودند و از افغانستان بعنوان اطفال بدون همراه آمده و در ماه نومبر2015در سویدن پناهندگی داده بودند .

برادران در یک خانه یک خانواده جابجا شدند . اسد که  از اختلال بینایی شدید رنج می برد  می خواست در نزدیکی برادر کوچک خود[ عصمت] زندگی کند. با این حال ، وقتی او 18ساله شد مجبور شد که به اقامتگاه اداره مهاجرت واقع سمولند( Småland)  منتقل گردد.

اسد احساس كرد كه این مسئله آنقدر دشوار است كه خودش را در یك جاده پرازدحام  انداخت. با این حال ، او قبل از اینکه مجروح شود نجات یافت.

 همین مدتی که برادران منتظر پاسخ های پناهندگی خود ازجانب  اداره  مهاجرت بودند به حالت  روانی اسد تأثیر منفی گذاشت.

نخست عصمت ، برادر کوچک [ اسد] فیصله اداره مهاجرت را دریافت نمود و اداره مهاجرت به دلیل اینکه او شبکه اجتماعی دارد و به این شبکه اجتماعی اویعنی  اسد برادرش که در آنزمان 18 ساله شده بود ودر سویدن زندگی میکرد اشاره شده  بود.

اسد نیز سرانجام با وجود بیماری روانی و ناتوانی شدید[ اختلال بینایی] ، تصمیم اخراجی [ از اداره مهاجرت ]  دریافت کرد. اسد صرف  چند روز بعد از این فیصله خود کشی نمود.

عصمت از  تصمیم  اخراجی شکایت  نمود و اجازه اقامت دریافت كرد . اداره مهاجرت سپس  متوجه گردید كه این اداره  در ارزیابی اشتباه كرده است كه فرد 18 ساله با اختلال بینایی می تواند یك شبكه اجتماعی برای برادر کوچک خود  در كشورخود باشد . همچنین اداره مهاحرت اعتراف مینماید که در ارزیابی تصمیم اخراج اسد کاستی هایی نیز وجود داشته است.

عصمت به کمک وکیل انا روگالسکا هدلوند ، درخواست خسارت را به سارنوال کل (JK ) ارسال کرد. آنها می خواستند که سارنوال کل ( JK)   مسوولیت و پاسخگویی دولت سویدن را در قبال خود کشی این 18ساله بررسی نماید.

 سارنوال کل (JK)  دریک  بیانیه خود می نویسد که ایشان این موضوع را جدی می گیرد. سارنوال کل (JK)  عملکردهای مقامات را در چند نکته مورد انتقاد قرار می دهد.

ازجمله سارنوال کل (JK)  معتقد است که اداره  مهاجرت ”نتوانسته صریح تحقیق و ارزیابی کند” که  تا چه اندازه ناتوانی و وضعیت روحی 18 ساله بر نیازهای محافظت از وی تأثیر گذاشته است.

سارنوال کل (JK) همچنین معتقد است كه در ارزیابی مقامات در مورد دوسیه پناهندگی برادران باید ناتوانی و سلامت روانی وی نیز مورد توجه قرار میگرفت.

سارنوال کل (JK)  برعلاوه  اظهار داشته که رسیدگی صحیح و درست به دوسیه های  برادران به این معنی بوده است  که به آنها اجازه اقامت داده میشد  که  می توانست از خودکشی برادر کلان عصمت [مرحوم اسد]جلوگیری نماید.

به باورسارنوال کل (JK) فیصله اداره مهاجرت میتواند” غفلت صریح” (grovt oaktsam””) ارزیابی شود.

با وجود انتقادهای شدید ، سارنوال کل (JK) اعتقاد ندارد که برای  عصمت باید  جبران خسارت اعطا گردد ، تصمیمی که از طرف  انا روگالسکا هدلوند نماینده قانونی ( وکیل )  انتقاد شده است.

-او به روزنامه میگوید که این چیزی عجیب است که  وقتی شخصی متوجه نقص های جدی می شود  و اشتباهات صورت گرفته  ،  اما هیچگونه مسئولیت پذیری وجود نداشته باشد. من فکر می کنم  در یک سطح اصول  بسیار مشکل ساز است و اینکه  دولت  کار اشتباهی انجام دهد و سپس هیچ اتفاقی رخ ندهد.

 او هنوز هم انتقاد سارنوال کل (JK) را شدید ارزیابی میکند . روگالسکا هدلوند هنوز نمی داند که آیا او و عصمت  این روندو پروسه  را پیش خواهند برد یعنی به مراجع بالاتر شکایت خواهد نمود.

در هر دو صورت ممکن است موضوع به محکمه بالا راجع شود ، اما روشی است که در صورت  باختن قضیه برای عصمت می تواند گران تمام شود وهزینه آنرا وی بپردازد.

– این یک ریسک و خطری  است که او نمی تواند آن را بعهده بگیرد. او تقریباً تعریف شخصی را دارد که هیچ چیز ندارد.

یک راه دیگر این میتواند باشد  که سعی  شود تا دوسیه در محکمه اروپایی  مورد غور قرار گیرد. عصمت و وکیل او طی چند ماه آینده تصمیم خواهند گرفت که چگونه آنرا پیش خواهند برد.

چیزهای زیادی وجود دارند که از لحاظ اصول  جالب اند و با اتخاذ حکم قطعی در زمینه ممکن چندین قضیه را حل وفصل نماید. من فکر می کنم  به عنوان مثال  اگردر اداره  مهاجرت یک قضیه موجود باشد که تهدیدها و علائم خطر خودکشی وجود داشته باشد ،  اصلاً فرد چه کاری انجام می دهد؟ آیا روال خاصی وجود دارد؟ زیرا اصلاً شخصی در این قضیه هیچ کاری انجام نداده است. انا روگالسکا هدلوند می گوید ، این فقط اطلاعاتی بود که به شکلی از اشکال در اطراف دوسیه می چرخید.

پیر ایک (Per EK) رئیس مطبوعاتی اداره مهاجرت در مورد فیصله سارنوال کل (JK)  از طریق ایمیل اظهار نظر می کند.

خوب است که مساله خسارت توسط سارنوال کل  (JK) حل و فصل شده است. همانطور که  سارنوال کل (JK)اشاره می کند ، ما از این واقعه تاسف آور درس عبرت گرفتیم  ، اما مطمئنا اکنون به تصمیم  سارنوال کل (JK)خواهیم پرداخت و ارزیابی خواهیم کرد که آیا تغییرات دیگری وجود دارد که باید انجام دهیم.

او میگوید که در اکتبر سال 2017 ، ما به نواقص در رسیدگی به دوسیه های  برادران اشاره کردیم و متعاقباً اقداماتی را برای عدم تکرار نواقص مشابه در تحقیقات خود انجام دادیم.

ترجمه از نسیم سحر

منبع : روزنامه داگنس نیهیتر

https://www.dn.se/nyheter/sverige/jk-kritiserar-migrationsverket-efter-felaktigt-utvisningsbeslut-18-aring-tog-sitt-liv/Lämna ett svar