گزارش  کمپاین دوم جمع آوری کمک  بخاطرآسیب دیدگان کورونا و قربانیان حمله تروریستی

گزارش  کمپاین دوم جمع آوری کمک  بخاطرآسیب دیدگان کورونا و قربانیان حمله تروریستی

برطبق اطلاعیه ها و فراخوان ها یکماه قبل کمپاین دوم کمک و جمع آوری پول به آسیب دیدگان ویروس کورونا در افغانستان و همچنان قربانیان حمله تروریستی به شفاخان ولادی و نسایی دشت برچی شروع گردید و اینک این کمپاین  ختم شده است . جناب سید مرتضی میری رئیس انجمن فرهنگی افغانها در شهر بوروس که پول ها به شماره حساب آن انجمن سویش شده بود گزارش میدهد که در این مدت در کل مبلغ 26714 کرون سویدنی جمع آوری شده که 14212 کرون آن برای اطفال شفاخانه ولادی و نسایی دشت برچی و مبلغ 12489 کرون به آسیب دیدگان کورونا فرستاده شده است . این پول به زودی به کابل ارسال خواهد شد و جریان توزیع این کمک ها توسط فلمبرداری مستند شده واز طریق سایت افغانها نشر خواهد گردید . گفتنی است که در کمپاین اول حدود هفتاد هزار جمع آوری شده بود که گزارش آن قبلا نشر شده است.  

تشکر از تمام عزیزان که دراین کمپاین سهم گرفتند و به اندازه توان همبستگی خود را با هموطنان آسیب دیده نشان دادند.   

14212 kr till Barn

12489 kr till Corona

Totalt: 26714

Vänner! vår insamling för behövande till följd av Corona pandemin i Afghanistan samt stöd till drabbade i klinikattacken i Dashte Barchi i Kabul avslutas. Sammanlagt har 26714 kr samlats, varav 14212 kr är till drabbade från klinikattacken och 12489 för behövande till följd av Corona pandemin. Rapporten kommer när pengarna har skickats och distribuerats. Tack alla för er stöd!Lämna ett svar