اطلاعات مفیددر مورد دیابت به زبان دری

در سایت اتحادیه دیابت اطلاعات بسیار مفید به زبان دری موجود است که توجه  هموطنان به آن جلب میگردد:

دیابت نوع 2 

(Diabetes typ 2)diabetes_typ2_a4_dar

دیابت نوع 2 و فعالیت بدنی (Diabetes typ 2 och fysisk aktivitet)

دیابت نوع 2 و رژیم غذایی (Diabetes typ 2 och mat)

https://www.diabetes.se/diabetes/informationsmaterial/Lämna ett svar