اعلان فوتی و مراسم تشییع جنازه

بازگشت همه به سوی اوست

دگروال داکتر محمد اکبر نورستانی سابق آمر اکسریز شفاخانه چهار صد بستر برادر،سناتور حبیب الله خان نورستانی پسر کاکا؛ حاجی عبدالوهاب، عبدالواحد،عبدالحمید،احمدسیر و عبدالرحیم نورستانی پسران؛
روهینا ،راضیه،راحله، مرضیه، شازیه، لیزا و جهان آرا نورستانی دختران؛
محمد امین،محمد سمیع،ضیاالله اکرم ،فرهاد احمدی ،رشاد سلطانی و احمد صمیم دامادان؛

انیسه امان نورستانی، سمیرا نورستانی، ذکیه هاشمی نورستانی ، صوفیا نورستانی و ملکه عروسان؛
متخصص دوکتور عنایت اله امان، دیپلوم انجنیر روح اله امان سابق شاروال کابل ، دگروال اسداله امان ،داکتر احمد فرید بارزمعاون ریاست صحیه وزارت دفاع ، استاد فریدون ، احمد فرهاد، داکتر احمد فواد ، احمد جاوید ،احمد ولید نورستانی فوزیه هدایت ، ماری محمود، صدیقه نورستانی خیرزاد ، امنه نورستانی ، فهیمه مومند، فریده امان بارز ،شکریه چینزایی ،نوریه و پروین رحیمی همشیره زاده ها ؛
استاد عبدالاحد جمشیدی نورستانی، نجیب الله نورستانی سابق پیلوت قوای هوایی،حمید الله نورستانی، جنرال محمد انور،دگروال محمد عمر، حفیظ الله، حاجی محمد ظریف ، محمد کبیر،احمد شاه ،عزیز الله، کریمه،مستوره،عفیفه و تمیم نورستانی برادر زاده ها؛

نسبت وفات دگروال متقاعد عبدالروف خان نورستانی به اطلاع دوستان رسانیده می شود که جنازه به روز پنجشنبه مورخ 29/10/2020 ساعت 10:00 قبل از ظهر از Södertälje Sjukhus برداشته شده و بعد از ادای نماز جنازه در حضیره مسلمانان واقع
‏Strandkyrkogården,Skrubba allé 1, ‏. Tyresö 135 59.
Stockholm
به خاک سپرده میشود.
Tel: 0760005216Tel: 0704194447

ابراز تسلیت : انجمن افغان‌ها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات  دگروال متقاعد مرحوم عبدالرووف  برای تمام  اعضای خانواده ، بازماندگان ، اقارب و دوستان مرحومه تقدیم داشته برایشان صبر جمیل خواسته و برای متوفی از بارگاه خداوند متعال بهشت برین استدعا نموده و روح شانرا شاد میخواهد .Lämna ett svar