ممنوعیت نوشیدن الکهول در میخانه‌‌ها بعد از ساعت ۱۰ شب

حکومت پیشنهاد می‌کند که صرف نوشابه‌های الکهولی در میخانه‌ها از ساعت ۱­۰ شب متوقف شود. همچنین برای پیش‌گیری و از گسترده شدن واگیری ویروس کُرونا باید رستورانت‌ها بعد از ساعت ۱۰:۳۰ شب سفارش جدید نپذیرند.

• استفان لوون، صدراعظم سویدن می‌گوید: این پیشنهاد را دولت برای بررسی فرستاده و قرار است از تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۰ تا ۲۸ فبروری سال ۲۰۲۱ اجرایی شود.

• تمام میخانه‌‌های دانشجویی، بارها، کلوپ‌های شبانه و رستورانت‌ها ملزوم اند که این مقررات را رعایت کنند( متن از رادیوی سویدن به زبان فارسی دری).

متن سویدنی در لینک زیر رادیوی سویدن:

https://sverigesradio.se/artikel/7597370Lämna ett svar