حکم محکمه مافوق مهاجرتی در مورد اعمال کنوانسیون حقوق طفل

حکم محکمه مافوق مهاجرتی  در مورد اعمال کنوانسیون حقوق طفل

به کودک ( طفل)  14 ساله ای که در سویدن متولد و بزرگ شده  ، به دلیل شرایط خاص دردناک (särskilt ömmande omständigheter) اجازه اقامت اعطا شده است ، زیرا اخراج کودک  نقض کنوانسیون حقوق طفل دانسته می شد. محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) مینویسد که در یک ارزیابی کلی از شرایط استثنایی در مورد کودک و ارتباط بسیار قوی در اینجا[ سویدن] ، اخراج را نمی توان متناسب دانست.

به قول از روزنامه داگنس نیهیتر( DN) ، این اولین باریست که بعد ازاینکه کنوانسیون حقوق اطفال بمثابه قانون در سویدن شد  در یک قضیه اخراجی ، یک ” رویه قضایی ” (Prejudikat) که حیثیت خط مشی برای همچو قضایا خواهد داشت توسط محکمه مافوق مهاجرتی صادر شده است.

یک دختر14 ساله بنام مارگریت (Margret ) با والدین خود که مدت طولانی در سویدن بطور غیر قانونی ( بدون اجازه اقامت) زندگی نموده بعد از صدور حکم محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) با توجه به ” بهترین ها برای طفل” ( barnets bästa ) اجازه اقامت دریافت میکنند .

خانواده صلیبی (Salibi ) متشکل از والدین و دو فرزند در سال 2004 از لبنان به سویدن آمدند و در سویدن تقاضای پناهندگی دادند. اداره مهاجرت به تقاضای پناهندگی این خانواده پاسخ منفی داد . این خانواده بعد از سپری شدن چهارسال که قضیه شامل مروز به زمان ( preskriberad) شد ،  دوباره تقاضای پناهندگی نمودند و بازهم تقاضای شان رد گردید. این خانواده خود را مخفی نکرد و همکاری بخاطر برگشت به لبنان نیز ننمود و تاکید داشت که بازگشت شان به لبنان خطر جانی دارد.

در طی این مدت مارگریت (Margret ) به دنیا آمد و امروز او 14 سال عمر دارد که هیچگاه به خارج سویدن سفر نکرده و تمام عمر  را با تهدید اخراجی زندگی نموده است.

همزمان زندگی ادامه داشت و او به مکتب میرفت ، دوستان یافت و در آرزو و رویای یک زندگی خوب  در سویدن بود. او زبان سویدن را فراگرفت وشاگرد لایق در مکتب بود و به گفته خودش اگر لبنان برگشت مینمود باید از صفر آغاز میکرد.

دایانا جادریان ( Dayana Jadarian) وکیل حقوقی این خانواده میگوید که آیا اخراج یک کودک که پیوند عمیق به سویدن دارد ، در تضاد با کنوانسیون حقوق کودک قرار ندارد؟ او تصمیم میگیرد که قضیه دیپورتی در محکمه مافوق مهاجرتی بررسی گردد و یک حکم که حیثیت خط مشی را داشته باشد توسط آن محکمه صادر گردد زیرا در مدت یکسال که کنوانسیون حقوق طفل بعنوان قانون در سویدن درآمد کدام تغییراتی در زمینه اخراج اطفال بادر نظر داشت ” بهترین ها برای طفل” بمشاهده نرسیده بود.

محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) یک هفته قبل از کرسمس فیصله محکمه مهاجرتی یوتیبوری ( گوتنبرگ ) را رد کرد و برای مارگریت و والدین اش اجازه اقامت منظور نمود.

برا ساس قانون موقت برای آنها اقامت موقت 13 ماهه صادر شد . به گفته دیانا جادریان اقامت مارگریت قابل تمدید میباشد .

 در سویدن دشوار بود  که یک شخص که مدت طولانی بطور غیر قانونی زندگی نماید و اقامت بدست آورد.

  ولی محکمه مافوق مهاجرتی مینویسد که در زمان قضاوت و ارزیابی ”عدم موجودیت امکانات تاثیر گذاری طفل بالای وضعیت خودش ” مورد توجه قرار گیرد .

دیانا جادریان میگوید که بسیار مهم است که محکمه مافوق مهاجرتی اعتراف میکند که کودک دارنده حق خود بوده و باید از خانوداده جدا ساخته شود. طفل نباید از فیصله هایکه والدین اش اتخاذ مینمایند متضرر شود . او علاوه میکند که اداره مهاجرت باید در قضایای مربوط به طفل تجدید نظر نماید و با کودک بعنوان یک فرد مستقل برخورد نماید.

برطبق صدور حکم ” رویه قضایی ” توسط  محکمه مافوق مهاجرتی که حیثیت خط مشی را برای مراجع زیر ( محاکمات و اداره مهاجرت ) خواهد داشت در قسمت صدور اقامت برای اطفال معیارهای خود را  در نظرخواهند گرفت.

در زمینه ریسک های هم وجود دارد : از یک طرف سواستفاده از طفل در مهاجرت و از جانب دیگر دلایل پناهندگی . کدام از اینها سنگینی خواهد نمود؟

لویس دان ( Louise Dane) دوکتور در  حقوق عامه که در زمینه مهاجرت و حقوق اطفال مباحثه میکند و درقضیه فوق نیز ابراز نظر کرده میگوید که این قضایا خیلی مغلق میباشند ودر یک طرف ترازو ” بهترین ها برای طفل ” و طرف دیگر ترازو علاقمندی به تنظیم مهاجرت براساس مقررات قرار دارد. کدام از اینها سنگین تر میباشند ؟ یکطرف قانون و مقررات و طرف دیگر یک طفل که پیوند قوی وعمیق به سویدن دارد؟

او میگوید که اولین باریست که بعد از اینکه کنوانسیون حقوق طفل بمثابه قانون سویدن نافذ شد ، این قضیه در محکمه مافوق مهاجرتی پیرامون ” بهترین ها برای طفل ” در برابر قانون اتباع خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

او علاوه مینماید که این یک رویه قضایی (Prejudikat)است و حیثیت خط مشی را برای مراجع پائینی خواهد داشت.

دوکتور لویس میگوید که این حکم به این معنی نیست که تمام 14 ساله ها که در سویدن متولد شده اند بطور اتومات اجازه اقامت دریافت مینمایند. دراینجا د رهر قصیه قضاوت و فیصله انفرادی و علیحده  صورت میگیرد.

برعلاوه  او میگوید که باید دیده شود که در رابطه این قضیه محکمه مافوق مهاجرتی به چی نکاتی اشاره نموده و چی میتودی استفاده میشود . اداره مهاجرت نیزد رتابستان گذشته  رهنمود های در زمینه برای کارمندان خود در رابطه با نافذ شدن کنوانسیون حقوق طفل صادر کرده است . او امیدوار است که  حکم محکمه مافوق مهاجرتی  سبب  بهتر شدن و واضح تر شدن دلایل  فیصله های اداره مهاجرت گردد.

اداره مهاجرت سویدن این حکم را بدست آورده است و به زودی رهنمود های شانرا دراعمال این حکم مشخص خواهد ساخت .

گفتنی است که دو برادر مارگریت شامل این حکم نمیشوند . یکی از این برادران براساس پیوند خانوادگی قبلا اقامت دریافت نموده بود . برادر دیگر به اسم پییر صلیبی که فعلا 27 سال عمر دارد و   با یک خانم سویدنی بطور سامبو زندگی میکند وچهار سال است که کار دایمی بمثابه انجنیر دارد ولی بازهم فیصله دیپورتی را دارد و تاحال این فیصله دیپورتی پابرجا میباشد زیرا او از 18 سالگی همکاری با پولیس در قسمت اخراجی همکاری نکرده است . او امیدواراست که یک استثنایی موجود باشد که براساس کاردر یک رشته با کمبود متخصص ، پیوند خانوادگی و بودن اقارب نزدیک در سویدن اقامت دریافت نماید .

ترجمه و تلخیص از نسیم سحر

منابع:

حکم محکمه مافوق مهاجرتی

https://www.dn.se/sverige/barnkonventionen-trumfar-utlanningslagen-14-aring-far-stannaLämna ett svar