آگاهی در مورد تدویر مجمع عمومی انجمن افغانها در سویدن

18.10.2021

اطلاعیه در مورد تدویر جلسه سالیانه (مجمع عمومی) انجمن افغانها در سویدن
به اطلاع اعضای محترم انجمن افغان ها در سویدن رسانیده میشود که قرار است مجمع عمومی یا جلسۀ سالانه انجمن افغان ها در سویدن، به ساعت یازده قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ 21 نوامبر سال روان درسالون رستورانت افغانی ”پامیر” واقع در کمون نکه ( Nacka) برگزار گردد.
اجندای این جلسه از دو بخش تشکیل شده است:
اول: گزارش کار هیئت اجراییه و کمیسیون کنترول و بررسی انجمن از فعالیت های که صورت گرفته است.
برطبق اساسنامه انجمن در جلسه سالانه گزارش فعالیتهای یکساله مورد استماع قرارمی گیرد وسپس پیرامون آن جرو بحثهای صورت گرفته و پیشنهادات و نظریات جدید غرض بهبود کار انجمن ارائه میشود.
سپس مسوول کمیسیون کنترول وبررسی در مورد وضعیت مالی انجمن و چگونگی تحقق اساسنامه انجمن دیدگاه کمیسیون کنترول وبررسی را به جلسه ارایه خواهد نمود و پیشنهاد مسوولیت ویا عدم مسوولیت هییت رهبری انجمن را پیشنهاد خواهد نمود و فیصله در مورد عدم مسوولیت ویا مسوولیت رهبری انجمن صادر خواهد گردید.

دوم: انتخاب اعضای جدید هیئت رهبری انجمن ( هیئت اجرائیه ، کمیسیون کنترول و بررسی و کمیسیون تدارک انتخابات ) برای یکسال آینده .
مسوولیت پیشنهاد کاندیدان برای هیئت رهبری انجمن بعهده کمیسیون تدارک انتخابات قرار دارد و اطلاعیه این کمیسیون تدارک انتخابات ضمیمه این اطلاعیه میباشد.
اعضای انجمن افغان ها که خواهان حضور در جلسه، اشتراک در رای دهی و یا هم کاندید نمودن خود در هیئت رهبری جدید هستند باید حق العضویت شان قبل از تدویر مجمع عمومی پرداخته شده باشد.
افغانهای عزیزی که تا اکنون عضویت انجمن را کسب نکرده اند و میخواهند در این جلسه حضور داشته، در رای دهی سهم بگیرند، باید الی 15 نوامبر از اشتراک در جلسه سالیانه انجمن و کسب عضویت و دریافت حق رای برای اعضای هیئت رهبری انجمن به سکرتریت انجمن به شماره های 0707121388 و .0704716355 تماس بگیرند.
درصورت عدم ثبت نام قبلی برای اعضای خارج از انجمن افغانها در سویدن اشتراک درمجمع عمومی انجمن افغانها آزاد نخواهد بود.

اعضای انجمن افغانها در سویدن به چای ، قهوه و غذای چاشت ( غذای افغانی ) دعوت میشوند.
زمان : بیست و یکم نوامبر 2021 ساعت یازده قبل از ظهر
مکان: رستورانت پامیر واقع کمون نکه ( Nacka) ، استاکهولم
Skarpövägen 10
13238 Sältsjö boo
نسیم سحر ، رئیس انجمن افغانها در سویدن

***

اطلاعیه کمیسیون تدارک انتخابات انجمن افغانها در سویدن

براساس فیصله هیئت اجراییه انجمن افغانها در سویدن قرار است مجمع عمومی انجمن افغانها در سویدن به روز یکشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱ در سالون رستورانت (پامیر) واقع کمون نکه ( Nacka)از ساعت ۱۱ قبل از ظهر الی ۴ عصر برگزار گردد.
طبق اساسنامه انجمن افغانها در سویدن ، رهبری انجمن در جلسه ( مجمع عمومی ) برای مدت یک سال انتخاب می گردد .
همچنان بر اساس لایحه وظایف ، پیشنهاد کاندیدان برای هیئت رهبری انجمن (هیئت اجراییه ، کمیسیون نظارت و کنترول و کمیسیون تدارک انتخابات ) به عهده کمیسیون تدارک انتخابات انجمن افغانها قرار دارد .
برمبنای اساسنامه انجمن ، انتخاب هیئت رهبری انجمن در مجمع عمومی انجمن ”از طریق رأی گیری آزاد، مستقيم و سِری یا علنی به اکثریت آرأ صورت می گیرد .”
برعلاوه مطابق اساسنامه انجمن ، هیئت رهبری از میان کاندیدان که دارای اهلیت حقوقی، شایستگی و مهارت کاری باشند با اکثریت آرأ انتخاب می شوند.
کمیسیون تدارک انتخابات که مسؤلیت برگزاری انتخابات را به عهده دارد ، از تمام اعضای محترم انجمن افغانها در سویدن که خصوصیات و مشخصات فوق را داشته باشند، صمیمانه تقاضا می نماید که تا آخر ماه اکتوبر ۲۰۲۱ کاندیداتوری خویش را به کمیسیون تدارک انتخابات اطلاع دهند.

فریده زیرک ، مسؤل کمیسیون تدارک انتخابات انجمن افغانها در سویدن
تلفن – 0704527069
farida.zeerak@edu.stockholm.se

اطلاعیه در مورد تدویر جلسه سالیانهPDF

اطلاعیه کمیسیون تدارک انتخابات انجمن افغانها در سویدنPDFLämna ett svar