جلسه معلوماتی پیرامون قانون جدید مهاجرت سویدن

جلسه دیجیتالی اطلاعاتی به روز یکشنبه مورخ 14 نوامبر 2021 ساعت 14.00( ساعت دو بعد از ظهر) پیرامون قانون جدید مهاجرت سویدن که بتاریخ 20 جولای امسال نافذ گردیده از طرف انجمن افغانها در سویدن برگزار گردید . در این جلسه اطلاعاتی از جناب آقای نیما رستمی حقوقدان و وکیل فارسی زبان دعوت شده بود  تا پیرامون این قانون سخنرانی نماید وبه سوالات افغانهای عزیز در این زمینه پاسخ ارایه نماید.

 این جلسه بطور زنده از فیسبوک افغانهای سویدن بطور زنده نشر شد.

ګرداننده برنامه : نسیم سحر رییس انجمن افغانها در سویدنLämna ett svar