Financial Projections

Financial Projections

We live in the world of data now; data allows us to make realistic decisions about the future. No financial department or company can claim to have completed its work unless they have financial projections ready. Consulting WP helps clients create dynamic financial projections that take real data and map out realistic outcomes.

Smart people know better than to take steps based on gut feelings alone. Financial projections are a necessity for any company. As the leader of the company you need to know how your finances will look the next year.

Consulting WP – we help companies assess their skills and choose a new direction which utilizes the talents of the team and resources most productively.

Safety net & build wealth

 • One
 • Two
 • Three

You can transform your business to a revenue-producing asset that lets you work as much or as little as you want.

Business planning & strategy

Our clients are often surprised by the possibilities we present to them; by thinking outside the box we present exciting new ventures:

 • Work fewer hours — and make more money
 • Attract and retain quality, high-paying customers
 • Manage your time so you’ll get more done in less time
 • Hone sharp leadership skills to manage your team
 • Cut expenses without sacrificing quality
 • Automate your business, so you can leave for days,

Research beyond the business plan

We also ensure that the whole team is included in the process and that no one is left out during the turnaround. The most crucial part is ensuring some degree of financial stability during the turnaround.

This is the most worrying part for most clients going through or needing a turnaround; it means that incoming cash flows will change completely. We help ease these issues through fantastic financial projections and a realistic view of what can be accomplished.

Creating a list of potential qualified prospects for your service or product can be daunting when you’re beginning your business. However, this needs to be considered as a follow up on your Target Market Analysis so you can hit the ground running.

Business plan market

Financial projections are a necessity for any company. As the leader of the company you need to know how your finances will look the next year. This also has the benefit of alerting you to any red flags you may be unaware of:

 • Don James/Semplice – Article and News research
 • HighVoltageBusiness – Company and Industry Research
 • Goovers – Company and Industry Research
 • IRISpace – Industry Research
 • Lexos-Nexos – Company, Industry, Market Research
 • Plombett – Industry Research
 • Pronounce – market analysis report “slices”

Competitor research & analysis

 • One
 • Two

Publicerat 2009-08-15 06:56

De upptrappade striderna i Afghanistan, där man väljer ny president på torsdag, innebär nya problem och utmaningar för biståndsorganisationer

– I områden där strider pågår är det svårt för hjälparbetare att utföra sitt arbete, säger Anders Fänge, Svenska Afghanistankommitténs platschef, på telefon från huvudstaden Kabul.

Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats i takt med att striderna mellan å ena sidan amerikanska och andra internationella styrkor och å andra sidan talibaner skruvats upp de senaste månaderna.

I sommar har amerikansk och brittisk militär inlett en stor offensiv mot upprorsstyrkor i talibanfästen i södra Afghanistan. Samtidigt har talibaner svarat med att öka sin närvaro i landets västra och norra delar. Talibanerna har också sagt att man vill störa torsdagens president- och provinsval.

– Det finns fler områden dit icke­afghanska biståndsarbetare av säkerhetsskäl inte reser. Och våra afghanska medarbetare får vara mycket försiktiga, särskilt de kvinnliga, säger Anders Fänge.

Svenska Afghanistankommittén har snart trettio års erfarenhet av biståndsarbete och tillhör veteranerna bland hjälporganisationerna i Afghani­stan. Med över 5 000 medarbetare – de allra flesta lokal­anställda afghaner som arbetar med utbildning och sjukvård – är Svenska Afghanistankommittén en av landets största civila arbetsgivare.

Mycket har förändrats i Afghanistan de senaste åren. I dag går 6 miljoner elever i skolan jämfört med 800.000 år 2001 (på taliban­tiden fick flickor inte gå i skola), och fler afghaner än någonsin har tillgång till hälsovård. Vägar har byggts och telekommunikationerna har förbättrats.

Men samtidigt ställer det tilltagande våldet biståndsorganisationerna inför nya problem och begränsningar.

Hittills i år har femton hjälparbetare dödats, alla afghaner (dock ingen som tillhör Afghanistankommittén). Fast det finns inga direkta bevis för att biståndsorganisationer skulle vara uttalade mål för attacker, menar Fänge, som själv bott i Afghanistan under 18 av de senaste 25 åren.

– Men vi drabbas ändå. Vi har problem med transporter och med att följa upp verksamheten.
I Wardak, en provins strax väster om Kabul där striderna trappats upp i år, bedriver Svenska Afghanistankommittén en omfattande verksamhet och har bland annat övergripande ansvar för hälso- och sjukvården.

– I Wardak reser våra medarbetare numera bara i diskreta, vanliga personbilar eller tar buss, allt för att inte väcka uppmärksamhet, säger Fänge.

Svenska Afghanistankommittén har också drabbats av att skolor som man driver har stängts av talibaner. I södra Afghanistan kunde ett tiotal skolor, både för flickor och pojkar, åter öppnas efter att lokalbefolkningen förhandlat med talibanerna. Just nu pågår liknande förhandlingar om ett antal skolor som talibaner stängt i provinsen Kunduz i norr.
Bedömare menar att säkerhetsläget kommer att fortsätta att vara dåligt, långt efter torsdagens val.

Anders Fänge vill inte spå utgången av presidentvalet. Men en god gissning är att den sittande presidenten Hamid Karzai blir omvald, menar han.

– Då måste han klara det han misslyckts med hittills: att skapa ett fungerande polis- och rätts­väsende och få bukt med korruptionen. Lyckas inte det blir det i ett längre perspektiv svårare att bedriva biståndsarbete, menar Anders Fänge. 

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?